Besox

Aanpassing werkbonus vanaf 1 april 2022

12 april 2022

De berekeningsformule voor de sociale werkbonus wordt aangepast met ingang van 1 april 2022. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon.

De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 april 2022 uit als volgt:

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2022/1, www.socialsecurity.be.

Tags