Besox

Wordt de indexsprong nu al toegepast?

20 april 2015

Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering heeft nu beslist om de indexering van de lonen, pensioenen en uitkeringen tijdelijk te blokkeren.

Er wordt een indexsprong van 2% voorzien. Om dit te bereiken wordt de afgevlakte gezondheidsindex gedurende een bepaalde periode geblokkeerd.

Deze blokkering was oorspronkelijk voorzien vanaf 1 maart 2015. De wetgeving betreffende de indexsprong werd evenwel niet tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Daarom wordt de indexsprong voorlopig met één maand uitgesteld. Dit betekent dat de indexaties van april 2015 nog normaal zullen doorgaan en dat de lonen en uitkeringen pas ten vroegste vanaf 1 mei 2015 geblokkeerd zullen worden tot een indexsprong van 2% bereikt is.

Wij houden u verder op de hoogte zodra de wet die de indexsprong regelt gepubliceerd is.

Tags