Besox

Wijzigingen aan het politiek verlof voor OCMW-raadsleden

29 april 2019

Sinds 1 januari 2019 is de OCMW-raad in elke Vlaamse gemeente geïntegreerd in de gemeenteraad. De voorzitter en leden van de gemeenteraad nemen van rechtswege het mandaat van lid van de OCMW-raad op.

Daarnaast is elke gemeente verplicht om een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op te richten. In dit orgaan zetelen, naast de gemeenteraadsleden, externen die verkozen worden door de OCMW-raad.

Deze externen hadden tot op heden geen recht op politiek verlof. Daarom wordt de wetgeving inzake politiek verlof aangepast. Het aantal dagen politiek verlof voor de voorzitters van de gemeenteraad/OCMW-raad wordt opgetrokken, gelet op hun groter takenpakket. Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2019.

Gemeenteraad en OCMW-raad

Aantal dagen politiek verlof per maand
Aantal inwoners gemeente

Gemeenteraads-

leden*

Leden OCMW-

raad*

Voorzitter

Gemeente-raad

Voorzitter

OCMW-raad

Minder dan 10.000 ½ dag ½ dag 1 dag 1 dag
Tussen 10.000 en 50.000 1 dag 1 dag 2 dagen 2 dagen
Meer dan 50.000 1 dag 1 dag 2,5 dagen 2,5 dagen

* Andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Aantal dagen politiek verlof per maand
Aantal inwoners gemeente Leden BCSD*
Minder dan 10.000 inwoners ½ dag
10.000 of meer inwoners 1 dag

* Andere dan burgemeester en schepenen

Bron: K.B. van 4 april 2019 tot  wijziging van het K.B. van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (1), B.S. 23 april 2019.