Besox

Wijziging van het einduur flexi job werknemer

27 mei 2019

Wanneer een prestatie vroeger wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, heeft de werkgever tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur om het werkelijke einduur van de prestatie door te geven aan de RSZ. Indien deze wijziging niet tijdig wordt gemeld aan de RSZ (via website dimona), dan loopt de werkgever het risico dat alle uren moeten betaald worden zoals deze geregistreerd staan in Dimona, zelfs al werden deze uren niet effectief gewerkt. Het is dus belangrijk dat de Dimona tijdig wordt aangepast.

Wanneer de prestatie op een later moment wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, beschikt de werkgever over een termijn van 8 uren, volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur, om het correcte (latere) einduur te melden. Indien het oorspronkelijke einduur tussen 20:00 uur en 24:00 uur was voorzien, heeft de werkgever echter tot 8u ’s morgens de tijd om het correcte einduur door te geven.

Hebt u vragen hierover? Neem dan gerust contact op met uw dossierbeheerder!