Besox

Het nieuwe flexiloon vanaf 1 januari 2024

7 februari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zijn er belangrijke veranderingen doorgevoerd met betrekking tot flexi-jobs. Er is geen uniform flexiloon meer van toepassing vanaf die datum. De betaling aan flexi-werknemers verschilt per sector.

1. Basis-flexiloon

Voor flexi-werknemers (behalve in de horecasector waar het oude flexiloon van toepassing blijft), geldt vanaf nu het minimumloon van de sector waarin zij de flexi-job uitoefenen. Dit is gebaseerd op de daadwerkelijke functie die zij vervullen.

Als er geen minimumloon is vastgesteld in de sector, moet het GMMMI-uurloon (CAO nr. 43) worden toegepast.

Dit is een nieuwe regeling, aangezien er tot en met 31 december 2023 een algemeen flexiloon van toepassing was.

In de horecasector (PC 302)

In de horecasector blijft het oude flexiloon van toepassing:

  • Basisminimumloon: 11,19 EUR/uur
  • Flexi-vakantiegeld: 7,67%

Het minimumloon, inclusief vakantiegeld, bedraagt dus 12,05 EUR/uur.

2. Functiekwalificatie

Nu elke flexi-werknemer (behalve in de horecasector) het minimumloon ontvangt van de sector waarin zij de flexi-job uitoefenen, wordt de functiekwalificatie steeds belangrijker.

Elke functie komt overeen met een specifieke functiekwalificatie.

Het is daarom belangrijk dat deze functiekwalificaties altijd worden doorgegeven aan uw payroll adviseur. De functieclassificatie dient ook nog steeds te worden opgenomen in de raamovereenkomst.

3. Maximumloon

Een andere nieuwe regel is dat het flexiloon vanaf 2024 niet hoger mag zijn dan 150% (inclusief flexi-vergoedingen: bv. nachttoeslag…) van het basisminimumloon, tenzij er een ander maximum is vastgesteld in een algemeen bindende CAO.

Deze regel geldt zowel voor de oude als de nieuwe sectoren waarin flexi-jobs mogelijk zijn, dus ook voor de horecasector.

Het maximumloon in de horecasector (PC 302)?

Hoewel de horecasector is vrijgesteld van de nieuwe regeling om lonen volgens het sectorbarema te betalen, wordt hier ook een maximum gesteld aan het flexiloon. Vanaf januari mag het loon maximaal (inclusief flexi-vergoedingen: bv. nachttoeslag…) 150% bedragen van het minimale basisloon, dat momenteel 11,19 EUR per uur bedraagt (exclusief vakantiegeld). Vanaf januari 2024 mag de flexi-werknemer dus maximaal 16,785 EUR (11,19 x 150%) verdienen, vermenigvuldigd met het aantal uren dat is overeengekomen (of 18,07 EUR inclusief vakantiegeld).

Categorie

Tags