Besox

Welke CO2-uitstoot bepaalt vanaf 1/1/2021 het belastbaar voordeel voor bedrijfswagens?

11 september 2020

Huidige situatie

Door nieuwe Europese regelgeving wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens sinds enige tijd berekend door de zgn. WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot, gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger ligt, waardoor de bedrijfswagens duurder worden.

Om het effect van de nieuwe WLTP-norm wat te milderen, moeten autoconstructeurs tot en met eind december 2020 een theoretische NEDC-waarde, ook wel NEDC 2.0-waarde genoemd, berekenen. De fiscus houdt tot dan rekening met de CO2-uitstoot op basis van deze NEDC-methode.

Situatie vanaf 2021

Vermeldingen op het gelijkvormigheidsattest

Vanaf 1 januari 2021 mogen autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen, maar dit is niet verplicht.

Enkel voor nieuwe personenwagens waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt, moeten de autoconstructeurs tot en met 31 december 2022 een NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest vermelden.

Ook in het geval dat de autoconstructeur de NEDC 2.0-waarde optioneel op het gelijkvormigheidsattest vermeldt, zal de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) deze NEDC 2.0 waarde verder blijven registeren.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2021 de volgende 3 situaties mogelijk zijn:

  • het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDC-test en het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel een NEDC-waarde;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het gelijkvormigheidsattest vermeldt zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde; of
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel een WLTP-waarde.

Toepasselijk CO2-uitstootgehalte

De huidige wetgeving voorziet dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer rekening moet worden gehouden met het CO2-uitstootgehalte van het voertuig zoals dat beschikbaar is bij de DIV. Er wordt echter niet verduidelijkt of het daarbij gaat om de NEDC-waarde of de WLTP-waarde.

Daarom bepaalde de FOD Financiën zelf dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard rekening moet worden gehouden met:

  • de NEDC CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Dit standpunt is van toepassing tot er eventuele nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden.

U kan het gelijkvormigheidsattest van het voertuig raadplegen om na te gaan of een voertuig over twee CO2-uitstootgehaltes beschikt. De NEDC-waarde wordt vermeld in de rubriek 49.1. De WLTP-waarde staat vermeld in de rubriek 49.4.

Het inschrijvingsbewijs uitgereikt vóór 1 juli 2019 vermeldt echter maar één waarde en verduidelijkt niet of het om NEDC-waarde of WLTP-waarde gaat. Sinds 1 juli 2019 vermeldt het inschrijvingsbewijs zelfs geen enkele CO2-waarde meer. Via de applicatie ‘Mijn voertuig, mijn plaat’ op de website van de DIV kan u de CO2-waarde van het voertuig opvragen door het chassisnummer in te vullen.

Zoals hierboven vermeld, wordt er rekening gehouden met de NEDC-waarde of de WLTP-waarde zoals die beschikbaar is bij de DIV. In principe stemmen deze NEDC-waarde of WLTP-waarde overeen met de NEDC-waarde vermeld in de tabel in rubriek 49.1 en de WLTP-waarde vermeld in de tabel in rubriek 49.4 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.

Wanneer enkel het gelijkvormigheidsattest een CO2-uitstootgehalte vermeldt, maar het inschrijvingsbewijs niet en de DIV beschikt over geen enkel gegeven over het CO2-uitstootgehalte, moet er voor de berekening van het voordeel van alle aard rekening worden gehouden met het volgende CO2-uitstootgehalte:

  • voertuig aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 205 g/km;
  • voertuig aangedreven door een dieselmotor: 195 g/km.

Gelieve met deze instructies van de overheid rekening te houden als u ons de CO2-uitstoot van een bedrijfswagen doorgeeft.

Bron: FOD Financiën: gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig en Administratieve instructies RSZ, 2019/1.