Besox

Welke CO2-norm gebruiken voor bedrijfswagens vanaf 2021?

22 januari 2021

Door nieuwe Europese regelgeving wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens sinds enige tijd berekend door de zgn. WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig.

Zowel de fiscus als de RSZ hanteerden tot eind 2020 een overgangsregeling op basis van de NEDC-waarde, in afwachting van nieuwe wetgeving hierover.

Aangezien er momenteel nog geen nieuwe wettelijke regels in het vooruitzicht zijn, hebben de fiscus en de RSZ intussen instructies gepubliceerd over de te gebruiken CO2-uitstoot voor bedrijfswagens vanaf 2021.

Vanaf 1 januari 2021 mogen autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen, maar dit is niet meer verplicht, tenzij voor nieuwe personenwagens waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt. Als de autoconstructeur de NEDC-waarde nog heeft vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC), dan zal de dienst inschrijving van de voertuigen (DIV) deze nog verder registreren, anders niet.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2021 de volgende 3 situaties mogelijk zijn voor voertuigen:

  • het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDC-test en de autoconstructeur heeft enkel een NEDC-waarde vermeld op het gelijkvormigheidsattest;
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en de autoconstructeur heeft zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde vermeld op het gelijkvormigheidsattest; of
  • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test en de autoconstructeur heeft op het gelijkvormigheidsattest enkel een WLTP-waarde vermeld.

Als gevolg hiervan hebben de FOD Financiën en de RSZ bepaald dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard en de solidariteitsbijdragen voor bedrijfsvoertuigen vanaf 1 januari 2021 rekening gehouden moet worden met de volgende CO2-waarde:

  • de NEDC CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Dit standpunt is van toepassing tot er eventuele nieuwe wetsbepalingen in werking zullen treden.

Er wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde of de WLTP-waarde zoals die beschikbaar is bij de DIV. Via de applicatie ‘Mijn voertuig, mijn plaat’ op de website van de DIV kan u de CO2-waarde van het voertuig opvragen door het chassisnummer in te vullen.

Bronnen: FOD Financiën: gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig en Administratieve instructies RSZ, 2020/4.