Besox

Vrijwilligerswerk in commerciële rusthuizen mogelijk

11 juni 2020

Vrijwilligerswerk mag in principe enkel verricht worden voor een private of publieke rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk.

Omwille van de coronacrisis wordt het toepassingsgebied nu tijdelijk uitgebreid. Vrijwilligerswerk mag ook verricht worden in een door de bevoegde overheid erkende voorziening voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector.

Het gaat dus om rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen,… uit de privésector.

De versoepeling geldt voorlopig voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020, maar kan eventueel verlengd worden.

Om misbruik te vermijden heeft de overheid een extra bepaling voorzien. Zo kan er geen gebruik gemaakt worden van vrijwilligers in een periode waarin een werknemer, die dezelfde functie uitoefent als de vrijwilliger, tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Bron: Koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, B.S. 29 mei 2020.