Besox

Vrijstelling startbaanverplichting PC 118 en PC 220

15 juli 2016

In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in het paritair comité 118 en 220.

De ondernemingen die voor hun arbeiders ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) worden volledig vrijgesteld van de verplichting om een bepaald aantal jongere werknemers in dienst te nemen.

De vrijstelling van de startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

 

Bron: MB van 30 juni 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1), B.S. 6 juli 2016.

Tags