Besox

Vlaamse Regering keurt conceptnota van Vlaams horecabeleidsplan goed

8 april 2016

Eind maart werd het horecabeleidsplan voorgesteld door Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts en Vlaams Minister van Werk en Economie Philippe Muyters.

Met dit plan wil Vlaanderen vanuit haar bevoegdheden een impuls geven aan de sector en bepaalde knelpunten wegwerken en opportuniteiten versterken. Het plan is overkoepelend en kadert binnen verschillende beleidsdomeinen.

Er wordt in dit kader ook een ‘taskforce horeca’ opgericht, waarin een vertegenwoordiger van Horeca Vlaanderen en telkens één vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen, het Departement internationaal Vlaanderen, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, het Departement Onderwijs, Kind & Gezin en het Vlaams Energieagentschap zetelen.

De taskforce zal minstens twee keer per jaar samenkomen en is verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van het horecabeleidsplan.

 

Bron: Beslissingen van de Vlaamse regering van 25 maart 2016, www.vlaanderen.be.

Tags