Besox

Vlaamse knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolden aangepast

28 april 2021

Sinds de zesde staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd voor de tewerkstelling van vreemdelingen. Dit betekent dat er sinds 1 januari 2019 per Gewest verschillende nieuwe toelatingsprocedures met strikte voorwaarden van toepassing zijn. Welk Gewest bevoegd is en hoe de procedure loopt, wordt bepaald door de plaats van tewerkstelling.

Het Vlaams Gewest stelde een specifieke lijst met knelpuntberoepen voor middengeschoolde beroepen op. Een werknemer is middengeschoold wanneer hij een diploma middelbaar onderwijs heeft behaald. Voor deze beroepen geldt er een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning (=single permit) of arbeidskaart in het Vlaams Gewest.

Deze lijst wordt om de twee jaar herzien. Er geldt een aangepaste knelpuntberoepenlijst vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023.

Er vallen geen beroepen weg op de nieuwe lijst, maar er werden vier nieuwe knelpuntberoepen toegevoegd:

  • · rigger/monteerder;
  • · monteur elektrische en elektronische producten;
  • · insteller-bediener CNC werktuigmachines;
  • · bakker en/of patissier.

Bron: : Ministerieel Besluit van 31 maart 2021 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, BS 15 april 2021.