Besox

241 knelpuntberoepen in Vlaanderen

7 februari 2024

Vlaanderen blijft kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. In de knelpuntenberoepenlijst van 2024 staan maar liefst 241 beroepen, dat zijn er 7 meer dan vorig jaar. Vooral de zoektocht naar technisch en verzorgend personeel blijft voor vele werkgevers bijzonder moeilijk.

Voor 2024 zijn dit de meest voorkomende knelpuntberoepen:

  • Technicus industriële installaties
  • Verpleegkundige
  • Schoonmaker bij mensen thuis
  • Werfleider
  • Technicus industriële automatisering
  • Onderhoudsmecanicien
  • Medewerker in de fruitteelt
  • Boekhouder-accountant
  • Wegenwerker
  • Calculator bouw

De lijst van knelpuntberoepen is ook belangrijk voor de toepassing van het scholingsbeding. Om een geldig scholingsbeding te kunnen afsluiten, moet het bruto jaarloon van de werknemer hoger liggen dan € 41.969 (bedrag sedert 1 januari 2024). Deze loonvoorwaarde geldt niet indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of functie in de knelpuntberoepenlijst.

Een andere voorwaarde voor een geldig scholingsbeding is dat de opleiding waarop het beding betrekking heeft, niet mag voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep te kunnen uitoefenen. Deze voorwaarde geldt niet voor opleidingen voor een knelpuntberoep.

Bron: www.vdab.be

Categorie