Besox

Vlaams beschermingsmechanisme 11

14 februari 2022

Het Vlaams beschermingsmechanisme is terug ingevoerd voor ondernemingen uit bepaalde sectoren, die door de maatregelen van het Overlegcomité te kampen hebben met een omzetdaling.

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams beschermingsmechanisme 11 moet er een omzetdaling zijn van minstens 60% in de periode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2022 én een omzetdaling van minstens 30% in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, t.o.v. dezelfde periode in 2019. Dit ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke vrijheid.

Enkel de ondernemingen actief in één van de volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • de uitbating van een feestzaal;
 • de uitbating van een vakantieverblijf;
 • de uitbating van een jeugdverblijf;
 • sociaal-culturele activiteiten;
 • de uitbating van een reisbureau;
 • de activiteiten met betrekking tot personenvervoer;
 • event- of cultuuractiviteiten;
 • de uitbating van een event- of cultuurzaal;
 • de uitbating van een nachtwinkel;
 • sportactiviteiten;
 • de uitbating van een bioscoop;
 • de uitbating van een discotheek of dancing;
 • de uitbating van een binnenspeeltuin;
 • de uitbating van een recreatiepark;
 • de uitbating van een recreatieve ruimte;
 • de uitbating van een kansspelzaak.

Deze ondernemingen dienen te beschikken over een RSZ- of NACE-code die overeenstemt met de activiteit van de getroffen onderneming. Meer informatie over de invulling van bovenstaande activiteiten en een lijst van de NACE-codes kan u hierterugvinden.

De volgende sectoren kunnen er ook voor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van verplichte sluiting:

 • discotheek of dancing;
 • binnenspeeltuin,
 • event- of cultuurzaal;
 • bioscoop;
 • recreatieve ruimte;
 • kansspelzaak.

In dat geval moeten ze geen omzetdaling aantonen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie bedraagt 10% van de helft van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021:

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • € 22.500 voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers;
 • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De ondernemingen met een verplicht gesloten activiteit krijgen steun voor de dagen dat ze verplicht gesloten waren. Deze steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, geraliseerd in de periode in 2019 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode in 2021.

Deze sectoren kunnen ook voor de gehele subsidieperiode steun aanvragen, indien er wordt voldaan aan de vereiste omzetdaling.

Voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met een zelfstandige in hoofdberoep.

Indien u een startende zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, dan wordt voor het bepalen van uw beroepsinkomen gekeken naar het financieel plan van uw onderneming voor het eerste werkingsjaar.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf maandag 14 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 (20u00). Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Vlaams beschermingsmechanisme 12

Op vrijdag 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering om het Vlaams beschermingsmechanisme verder te zetten, voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022. Deze steunmaatregel wordt nog aangemeld aan Europa onder de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19 en is dus nog onder voorbehoud van de goedkeuring van Europa.

Samen met de aanvraag van het Vlaams beschermingsmechanisme 11, kan u reeds een voorafbetaling voor de maand januari 2022 aanvragen.

Omzetdaling van 60%

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% in de maand januari 2022 kunnen een voorschot aanvragen. Dit voorschot bedraagt 10% van 1/3de van de omzet van het referentiekwartaal, zijnde het eerste kwartaal van 2019.

Het voorschot is slechts definitief verworven wanneer de onderneming over het volledige eerste kwartaal van 2022 een omzetdaling heeft van minstens 30% én over de subsidieperiode een omzetdaling heeft van 60%.

U moet dus nog een aanvraag indienen voor het Vlaams beschermingsmechnisme 12, zodra dit online mogelijk is. Indien uit deze aanvraag blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, zal het voorschot worden teruggevorderd.

Verplicht gesloten activiteiten

Ondernemingen met activiteiten die verplicht werden gesloten in de maand januari 2022 kunnen voor de verplichte sluitingsperiode in de maand januari 2022 steun aanvragen. Deze steun bedraagt 10% van 1/3de van de omzet van het referentiekwartaal, zijnde het eerste kwartaal van 2019, pro rata het aantal verplicht gesloten kalenderdagen t.o.v. het aantal kalenderdagen van de maand januari 2022.

Wanneer de sluiting verder duurt in februari en maart 2022, wordt de steun voor de verplichte sluitingsperiode automatisch uitbetaald.

Bron: www.vlaio.be

Tags