Besox

Alternatieve verloning in België : kosten eigen aan werkgever / onkostenvergoeding (2/8)

22 juni 2016

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 2 : Kosten eigen aan werkgever

Kosten gemaakt door de werknemer, bij het uitvoeren van zijn beroepsactiviteit, mogen terugbetaald worden door de werkgever. U kan de werkelijk gemaakte kosten terugbetalen op basis van verantwoordingsstukken, of op een forfaitaire basis.

Dit is de meest voordelige manier van verlonen, en hierdoor ook de meest gecontroleerde vorm van alternatieve verloning door zowel de RSZ als de fiscus. Maak hier dus zeker een sluitende overeenkomst voor op met uw medewerker en hou gedurende een bepaalde periode bewijsstukken bij als bewijs.

In deze video geven we u een overzicht van de 9 meest voorkomende representatiekosten.

 1. Bureaukosten voor werknemers die op regelmatige en structurele wijze een deel van hun arbeidstijd thuis presteren : 124,45 € per maand
 2. U kan als werkgever ook tussenkomen voor de aankoop van een PC en een internetverbinding thuis, indien de werknemer deze op regelmatige basis gebruikt voor professionele doeleinden : 2 maal 20 € per maand
 3. Voor huisarbeiders of telewerkers kan u tot 10% van het brutoloon toekennen als kosten eigen aan werkgever
 4. Kosten verbonden aan de firmawagen :
  • 50 € per maand voor garage thuis, voor de veiligheid van de firmawagen
  • 15 € per maand voor parking, als de werknemer regelmatig moet parkeren
  • 15 € per maand voor carwash, als de functie een onberispelijke staat vereist van de wagen
 5. Baankosten voor werknemers die meer dan 4u afwezig zijn van het bedrijf : 10 € per dag plus 7 € per dag voor de maaltijd (niet cumuleerbaar met maaltijdcheques)
 6. Verblijfskosten in België voor werknemers die niet thuis kunnen overnachten : 35 € per dag
 7. Vergoeding voor werkkledij : 1,67 € per dag voor de aanschaf plus 1,67 € per dag voor het onderhoud
 8. Vergoeding voor kledij van de werknemer die vaak moet gewassen worden door vuile werkomstandigheden : 0,84 € per dag
 9. Werknemers die hun eigen arbeidsgereedschap gebruiken op de werkvloer : 1,25 € per dag

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.