Besox

Vermelding flexi-uren en overuren op fiscale fiche 281.10

6 juni 2016

Volgens een bericht van de belastingadministratie dat op 27 mei 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad moeten de werkgevers in de horecasector de uitbetaalde overuren en de bezoldigingen toegekend in het kader van een flexi-job – die beide onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting – voortaan vermelden op de fiscale fiche 281.10. Deze verplichting geldt voor de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016.

De belastingadministratie zal de fiche 281.10 aanpassen en een specifieke rubriek voorzien om de hoger vernoemde vrijgestelde inkomsten te vermelden.

 

Bron: Administratie van de Fiscaliteit – Inkomstenbelastingen – Bericht aan de werkgevers in de horecasector – Bezoldigingen toegekend in uitvoering van een flexi-job arbeidsovereenkomst en bezoldigingen met betrekking tot vrijgestelde overuren, B.S. 27 mei 2016.

Tags