Besox

Verlenging geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques,…

9 juni 2020

Als gevolg van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigen heel wat cheques, zoals geschenkcheques, ecocheques, enz. te vervallen omdat ze momenteel niet gebruikt kunnen worden. Door de huidige coronacrisis is het immers vaak niet mogelijk om deze cheques voor de vervaldatum nog in te ruilen.

In het Staatsblad van 29 mei 2020 werd een KB gepubliceerd dat hiervoor een oplossing moet bieden.

Hoelang blijven de cheques geldig?

Door dit besluit wordt de geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques en van de papieren en elektronische ecocheques die in de maanden maart, april, mei en juni 2020 aflopen, verlengd met 6 maanden. Ook de geldigheidsduur van de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met dezelfde termijn van 6 maanden verlengd. De sport- en cultuurcheques die op 30 september 2020 vervallen, worden verlengd tot 31 december 2020.

De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan nadien nog de beslissing nemen om de geldigheidsduur van deze cheques nogmaals te verlengen.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, B.S. 29 mei 2020.