Besox

Verlenging geldigheidsduur sport- en cultuurcheques

14 februari 2022

Om niet onderworpen te zijn aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing, hebben sport- en cultuurcheques een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden, namelijk van 1 juli van het jaar van uitgifte tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.

De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die verliepen op 30 september 2021, wordt op fiscaal vlak nu verlengd tot en met 30 september 2022.

Bron: Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2022, BS 28 januari 2022 (eerste editie).

Tags