Besox

Verlaging bedrijfsvoorheffing op wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid

22 juni 2020

De uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en de aanvullingen hierop zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Het normale tarief voor de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid bedraagt 26,75%.

De fiscale wet die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2020 voorziet een tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid. Het percentage wordt meer bepaald verlaagd van 26,75% naar 15%.

Door deze nieuwe wet zullen de wettelijke uitkeringen die toegekend worden aan tijdelijk werklozen in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 onderworpen zijn aan een verlaagd tarief van bedrijfsvoorheffing van 15%, op voorwaarde dat deze uitkeringen betrekking hebben op dagen van tijdelijke werkloosheid in deze periode. Deze tijdelijke verlaging van bedrijfsvoorheffing geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid.

Op de sectorale en extralegale aanvullingen bij de wettelijke uitkering voor tijdelijke werkloosheid die de werkgevers of de fondsen in bepaalde sectoren toekennen, blijft evenwel het normale tarief van 26,75% bedrijfsvoorheffing van toepassing.

Bron: Wet dd. 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S. 11 juni 2020.