Besox

Verhoging loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof

6 maart 2023

In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Eerder werd het loonplafond voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023, dus schooljaar 2022-2023, vastgelegd op € 3.170 per maand. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023 is het loonplafond verhoogd naar € 3.364 per maand.

Bron: Koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 15 februari 2023.

Categorie