Besox

Verhoging aantal overuren met fiscaal gunstregime

15 april 2019

In het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019 is de wet met betrekking tot de fiscale bepalingen van de jobsdeal verschenen. Hierin staat de verhoging van het aantal overuren met fiscaal gunstregime opgenomen.

Sinds 1 juli 2005 geldt een gunstig fiscaal regime voor overuren waarvoor een overloontoeslag wordt betaald. De werkgever moet een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus. Voor de werknemer geldt een belastingvermindering die wordt toegekend via de bedrijfsvoorheffing.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het aantal overuren dat in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing opgetrokken van 130 naar 180 uren per werknemer per jaar.

Opgelet: het maximum aantal overuren dat in aanmerking komt voor gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wordt opgetrokken naar 180 uren voor bezoldigingen die vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 worden betaald of toegekend. Ten laatste tegen eind juni 2020 zal dit geëvalueerd en eventueel verlengd worden.

Voor de sectoren waar al een verhoogd plafond bestaat, wijzigt er niets:

  • horeca: max. 360 uren
  • bouw: max. 180 op voorwaarde dat een elektronische aanwezigheidsregistratie wordt gebruikt.

Wij herhalen nog even de percentages die van toepassing zijn.

De belastingvermindering voor de werknemer bedraagt:

  • 66,81 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20 % verschuldigd is;
  • 57,75 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50 % of 100 % verschuldigd is.

De werkgever moet een deel van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten. Het gaat om de volgende percentages:

  • 32,19 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20 % verschuldigd is;
  • 41,25 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50 % of 100 % verschuldigd is.

Bron: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal (1), B.S. 5 april 2019.