Besox

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing overuren verlengd tot en met 30 juni 2025

18 september 2023

Het aantal overuren met een fiscaal gunstregime wordt opnieuw verhoogd van 130 uren naar 180 uren per werknemer per jaar. Deze verhoging geldt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De werkgever moet een deel van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op deze overuren, niet doorstorten. Volgende percentages zijn van toepassing:

– 32,19% van het loon dat heeft gediend als de berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20% verschuldigd is;

– 41,25% van het loon dat heeft gediend als de berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is.

Ook de werknemer geniet van een fiscale gunstmaatregel, namelijk van een belastingvermindering van:

– 66,81% van het loon dat heeft gediend als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20% verschuldigd is;

– 57,75% van het loon dat heeft gediend als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is.

De werkgevers moeten een nominatieve lijst ter beschikking houden van de administratie, met daarin voor elke werknemer een aantal gegevens (o.m. de volledige identiteit en de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag).

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, BS 5 september 2023 en KB van 30 augustus 2023 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk, BS 6 september 2023.

Categorie