Besox

Vergroening wagenpark met behulp van groene bedrijfswagens, laadpalen en mobiliteitsbudget

8 juni 2021

De regering zette onlangs het licht op groen voor een wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem om het wagenpark in België versneld te laten vergroenen. De gemaakte afspraken moeten wel nog omgezet worden in de nodige wetgeving en hebben dus nog een hele weg af te leggen. Toch geven we hierbij graag een overzicht van de plannen van de regering.

De regering wil een vergroening van het wagenpark bereiken aan de hand van 3 pijlers:

Groene bedrijfswagens

Het doel dat men beoogt, is dat vanaf 2026 alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn. Om dit te bereiken zal de aftrekbaarheid van bedrijfswagens op fossiele brandstof geleidelijk aan afgebouwd worden, zodat deze fiscaal minder interessant worden. Bedrijfswagens die koolstofemissievrij zijn, zullen fiscaal wel interessant blijven:

 • personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft vóór 1 juli 2023: de huidige fiscale aftrekregeling zal van toepassing blijven;
 • personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025: de aftrekbaarheid wordt afgetopt op 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en herleid tot nul in 2028;
 • de fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens (incl. auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) zal vanaf 2026 afgebouwd worden:
 1. aangeschaft vanaf 2026: 100% aftrek;
 2. aangeschaft vanaf 2027: 95% aftrek;
 3. aangeschaft vanaf 2028: 90% aftrek;
 4. aangeschaft vanaf 2029: 82,5% aftrek;
 5. aangeschaft vanaf 2030: 75% aftrek;
 6. aangeschaft vanaf 2031: 67,5% aftrek;
 • voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om vooral elektrisch te rijden met een hybride wagen.

Er werd bewust gekozen om niet te raken aan de bestaande contracten en in de toekomst te werken met overgangsregelingen zodat werkgevers en leasingmaatschappijen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op deze omschakeling. Een werkgever zal bovendien nog altijd de keuze hebben om aan zijn werknemers een benzine- of dieselwagen ter beschikking te stellen. De keuze blijft m.a.w. vrij, enkel het fiscaal voordeel zal verdwijnen.

Laadpalen

Wanneer er meer elektrische wagens in omloop zijn, zijn er ook meer laadpalen nodig. Daarom worden ondernemingen aangemoedigd om zo snel mogelijk te investeren in publiek toegankelijke laadpalen:

 • voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%;
 • voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

De kostenaftrek zal in de tijd verder afgebouwd worden.

De laadpalen moeten wel vrij toegankelijk zijn voor derden. Dit kan zowel tijdens als buiten de normale openingsuren zijn.

Ook ondernemingen die een koolstofemmissievrije vrachtwagen aankopen en hierbij een tankinfrastructuur op waterstof of een elektrisch laadstation installeren, kunnen een verhoogde aftrek genieten van 35% in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027.

Particulieren die investeren in de plaatsing van een laadpaal kunnen rekenen op een belastingvermindering.

Mobiliteitsbudget

Door middel van het mobiliteitsbudget kunnen bedrijfswagens ingeruild worden voor milieuvriendelijke alternatieven. Om gebruik te kunnen maken van het mobiliteitsbudget is het wel vereist om al gedurende een bepaalde tijd te beschikken over een bedrijfswagen of in aanmerking te komen voor een bedrijfswagen. Deze wachttijd zal verdwijnen.

Verder zullen er ook meer mogelijkheden komen om het mobiliteitsbudget aan te besteden:

 • kosten voor financiering (bv. fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit;
 • ook ‘elektrische voortbewegingstoestellen’, zoals elektrische steps, worden gezien als zachte mobiliteit;
 • abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer, omdat vandaag bijvoorbeeld de kinderen vaak met de bedrijfswagen naar school worden gebracht;
 • parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer;
 • voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • de radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

Bron: Nieuwsbericht van 18 mei 2021: Minister Van Peteghem maakt van bedrijfswagens en laadpalen de hefbomen naar een groener wagenpark, https://vanpeteghem.belgium.be.

Tags