Besox

Verenigingswerk: verdubbeling van maandinkomsten bij sportkampen

16 juli 2021

Het verenigingswerk wordt vergoed aan minimum € 5,10 per uur. Een verenigingswerker mag wel niet meer dan € 532,50 per maand en € 6.390 per jaar verdienen in het kader van verenigingswerk (inclusief verplaatsingskosten en onkosten).

In het 3de kwartaal van 2021 mogen bepaalde categorieën van verenigingswerkers die helpen bij sportkampen echter tot € 1.065 per maand verdienen, zijnde het dubbele. De jaargrens blijft wel ongewijzigd. Deze regeling heeft betrekking op de volgende verenigingswerkers:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het is namelijk zo dat zomerkampen door de huidige coronamaatregelen in kleinere groepen georganiseerd moeten worden waardoor verenigingen meer verenigingswerkers moeten inzetten of langer beroep moeten doen op dezelfde verenigingswerkers. Dit rechtvaardigt een verdubbeling van het maandelijks grensbedrag.

Bron: Koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot uitvoering van artikel 27, §3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 29 juni 2021.