Besox

Verdubbeling maandbedrag verenigingswerk voor bepaalde categorieën op komst

10 juni 2021

Sinds 1 januari 2021 werd er een nieuwe regeling uitgewerkt rond het verenigingswerk in de sportsector. Hierdoor is het, onder bepaalde voorwaarden, voor een verenigingswerker mogelijk om op een fiscaal vriendelijke manier prestaties te leveren voor een sportvereniging.

De inkomsten uit het verenigingswerk moeten wel beperkt worden tot € 532,50 per maand en € 6.390 per jaar. Dit maandbedrag kan door middel van een koninklijk besluit opgetrokken worden voor bepaalde categorieën van verenigingswerkers.

Er werd nu een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd door de ministerraad dat het maandbedrag wil optrekken voor de volgende categorieën:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het maandbedrag zou verdubbeld worden tot € 1.065 en zou van toepassing zijn voor het 3de kwartaal van 2021. Het jaarbedrag blijft wel ongewijzigd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Van zodra de wijziging effectief van kracht gaat, houden wij u op de hoogte.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, https://news.belgium.be.