Besox

Uw werknemer heeft loonbeslag of –overdracht? Wees alert!

11 juni 2019

De schuldenproblematiek is de laatste jaren fors toegenomen. Als gevolg daarvan krijgen steeds meer werkgevers te maken met loonbeslag of –overdracht bij één van hun werknemers. We stellen vast dat werkgevers hier niet altijd de nodige aandacht aan besteden. Daarom herhalen we in dit artikel nog eens kort de aandachtspunten.

Verklaring derde-beslagene

Zowel bij een bewarend beslag als bij een uitvoerend beslag moet de werkgever als derde-beslagene binnen de 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het beslag een verklaring doen omtrent de sommen die het voorwerp vormen van het beslag. Zo moet hij bijvoorbeeld meedelen of er andere loonbeslagen en/of- overdrachten bestaan en welk hun rangorde is.

Deze verklaring moet aan de beslagleggende schuldeiser of de gerechtsdeurwaarder worden overgemaakt per aangetekende brief of via overhandiging van de verklaring tegen ontvangstbewijs.

Indien de werkgever de verklaring van derde-beslagene niet of onnauwkeurig verricht, kan hij na dagvaarding door de beslaglegger geheel of gedeeltelijk schuldenaar verklaard worden.

Bij loonoverdracht is de werkgever niet verplicht om een verklaring te doen omtrent het loon van de werknemer, zoals bij loonbeslag wel het geval is.

Inhoudingen op het loon

De delen van het loon die vatbaar zijn voor loonbeslag of –overdracht moeten worden overgemaakt aan de schuldeiser.

Opgelet: in geval van achterstallig onderhoudsgeld moet het volledige loon worden ingehouden.

De inhoudingen moeten uitgevoerd worden tot u een handlichting (= schriftelijk document dat aan de werkgever bevestigt dat het loonbeslag of de –overdracht werd beëindigd) ontvangt.

Tags