Besox

Tijdelijke verhoging grenzen loonbeslag n.a.v. de energiecrisis

16 november 2022

Naar aanleiding van de energiecrisis besliste de regering om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken.

Dit betekent concreet dat de volgende grensbedragen vanaf 3 november 2022 tot en met 31 december 2022 van toepassing zijn:

Deze grenzen kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden vervuld, verhoogd worden per kind ten laste. In de periode van 3 november 2022 tot en met 31 december 2022 wordt de mogelijke verhoging per kind ten laste aangepast van € 73 naar € 88.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022.