Besox

Uitbreiding lijst ecocheques vanaf 1 maart 2021

18 maart 2021

Op regelmatige tijdstippen buigt de Nationale Arbeidsraad zich over de lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht. Dit leidde er onlangs toe dat de lijst opnieuw uitgebreid werd.

De lijst werd vanaf 1 maart 2021 uitgebreid als volgt:

  • energievriendelijke elektro: er werd een aanpassing doorgevoerd naar aanleiding van de geleidelijke en grondige hervorming van het Europees energielabel met ingang van 1 maart 2021;
  • biologische producten:
  1. alle producten met het Ecogarantie-label (cosmetica, onderhoudsproducten, hygiëne en verzorging);
  2. alle producten met het COSMEBIO-label (cosmetica) die over een ‘bio’-logo beschikken;
  3. alle producten van de zee met het MSC-label;
  4. alle textielproducten met het GOTS-label;
  • abonnementen en aansluitingen voor volkstuinen;
  • de huur van producten die beantwoorden aan dezelfde voorwaarden als voor de aankoop van tweedehandsproducten;
  • algemene opmerking: ‘voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden’ wordt aangevuld met ‘en filters’.

De volledige lijst van producten en diensten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad.

De NAR heeft de intentie om de lijst opnieuw te bekijken vóór september 2021 rekening houdend met de nieuwe schaal die van toepassing zal zijn op lampen en de verdere ontwikkelingen van het Europees energielabel.

Bron: Cao nr. 98/7 van 3 maart 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, www.nar-cnt.be.

Tags