Besox

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 140.03

9 november 2021

PC 140.03 is bevoegd voor arbeiders van ondernemingen van wegvervoer en logistiek voor rekening van derden.

Vanaf 4 november 2021 is dit paritair comité ook bevoegd voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op verkeersveiligheid.

Deze arbeiders ressorteerden tot voor kort onder het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100).

Bron: Koninklijk besluit van 3 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, BS 25 oktober 2021.

Tags