Besox

Transportsector wordt binnenkort uitgebreid met begeleiding van uitzonderlijk transport

28 mei 2019

In de nieuwe bewakingswet wordt de activiteit van het begeleiden van uitzonderlijk transport niet meer als bewakingsactiviteit beschouwd. Ondernemingen die het begeleiden van uitzonderlijk transport als uitsluitende of hoofdactiviteit hebben, ressorteren bijgevolg niet meer onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC 317).

Momenteel is het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100) bevoegd voor de arbeiders. De bedienden ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel (PC 226).

Op 13 mei 2019 werd er in het Belgisch Staatsblad een bericht gepubliceerd waarin ter kennis wordt gebracht dat de Minister van Werk overweegt om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, en meer bepaald de Paritaire Subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, aan te vullen met “alle ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.”

Dit voorstel moet nog omgezet worden in een Koninklijk Besluit; voorlopig wijzigt er dus nog niets.

Wij houden u op de hoogte.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, B.S. 13 mei 2019.