Besox

Tweede maand gewaarborgd loon komt er niet

20 augustus 2015

Zieke bedienden hebben recht op gewaarborgd loon gedurende de volledige eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid.

Arbeiders hebben gedurende de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid recht op het doorbetalen van hun gewone loon door de werkgever. Gedurende de daaropvolgende periode van 7 dagen hebben ze recht op 85,88% van het brutoloon. Vanaf de 15de tot de 30ste dag komt de werkgever slechts gedeeltelijk tussen, met een aanvulling op wat het ziekenfonds betaalt.

Na afloop van de eerste maand ontvangen zowel de bedienden als de arbeiders een ziekte-uitkering vanwege het ziekenfonds.

In het regeerakkoord van 9 oktober 2014 werd vermeld dat het gewaarborgd loon voor alle werknemers in de toekomst betaald zou moeten worden gedurende 2 maanden i.p.v. 1 maand.

Aangezien deze maatregel op korte termijn niet haalbaar bleek, besliste de regering al snel om de betaling van de tweede maand gewaarborgd loon uit te stellen tot 2016.

We vernemen nu uit de media dat deze tweede maand gewaarborgd loon er helemaal niet komt. Het nieuws werd intussen ook bevestigd door de federale minister van Werk, Kris Peeters.

Bron: diverse media.

Tags