Besox

Tijdelijke verhoging grenzen loonbeslag tot en met 31 maart 2023

13 januari 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon voor de periode van 3 november 2022 tot 31 december 2022 werd tijdelijk aangepast om de financiële gevolgen van de energiecrisis te verzachten en om tijdelijke ondersteuningsmaatregel te verlengen.

Intussen werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de verlenging officialiseert tot en met 31 maart 2023. De drempels werden tevens verhoogd.

Concreet zijn voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 de volgende verhoogde grenzen van toepassing:

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden met € 95 per kind ten laste.

Behoudens een verdere verlenging van de verhoging van de drempels zullen vanaf 1 april 2023 dan de volgende bedragen gelden:

Bron: Koninklijk Besluit van 21 december 2022 tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 30 december 2022.