Besox

Tijdelijke vergoeding voor IBO

10 april 2020

Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt op de werkvloer. De werkgever moet de cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding aanwerven als werknemer in het bedrijf.

Tijdens de opleiding heeft de cursist recht op een IBO-premie van de VDAB. Het bedrag van deze premie is afgestemd op het bedrag van het vervangingsinkomen van de cursist.

De werkgever betaalt tijdens de opleiding geen loon of RSZ; hij betaalt enkel een vaste premie aan de VDAB. De hoogte van deze premie is gebaseerd op het loon dat de medewerker zal krijgen bij aanwerving.

Aangezien veel ondernemingen door de coronacrisis noodgedwongen gesloten zijn, werden ook heel wat individuele beroepsopleidingen stopgezet.

Voor iedere IBO-overeenkomst die liep op 12 maart 2020 of na 12 maart 2020 werd opgestart en intussen is stopgezet omwille van een opgelegde coronamaatregel voorziet Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu in een tijdelijke vergoeding.

Deze tijdelijke vergoeding bedraagt 70% van het bedrag waar een cursist recht op had op het moment van de stopzetting van de IBO-overeenkomst.

De vergoeding zal maandelijks worden toegekend. Een maand loopt van de 13de tot en met de 12de van de volgende maand.

De cursist zal de premie krijgen voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Deze periode wordt, indien zij ten einde loopt na 12 juni 2020, beperkt tot 12 juni 2020.

Het premiebesluit van 27 maart 2020 is op 13 maart 2020 in werking getreden en treedt buiten werking op 24 april 2020.

Bron: Besluit dd. 27 maart 2020 van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in art. 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, B.S. 31 maart 2020.

Tags