Besox

Corona: Vlaamse premie voor individuele beroepsopleidingen die werden stopgezet

14 december 2020

Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt in een onderneming. De werkgever moet de cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding aanwerven als werknemer in het bedrijf. Tijdens de opleiding heeft de cursist recht op een IBO-premie van de VDAB.

Door de verstrengde coronamaatregelen werden opnieuw heel wat individuele beroepsopleidingen stopgezet.

Daarom kent de Vlaamse overheid een nieuwe tijdelijke premie toe ter ondersteuning van de cursisten die hun individuele beroepsopleiding niet kunnen verderzetten omwille van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

De IBO-cursist die geen werkloosheidsuitkering ontvangt, zal een Vlaamse premie ontvangen die 70% bedraagt van de IBO-vergoeding waarop de cursist recht had op het moment van het stopzetten van de IBO-overeenkomst.

De IBO-cursist die wel een werkloosheidsuitkering krijgt, zal een forfaitaire premie van € 225 ontvangen.

Deze maatregel geldt voor iedere individuele beroepsopleiding die liep op 16 oktober 2020 of die na 16 oktober 2020 werd opgestart.

De cursist zal de premie krijgen voor de resterende duurtijd van de IBO-overeenkomst. Indien de IBO-overeenkomst nog verder loopt na 15 januari 2021, wordt de periode van betaling van de premie wel beperkt tot uiterlijk 15 januari 2021.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, B.S. 3 december 2020.

Tags