Besox

Terugvordering bijdragen voor onvoldoende opleidingsinspanningen

29 april 2016

Werkgevers die tot bepaalde sectoren behoren, moesten in het verleden soms een extra werkgeversbijdrage van 0,05% wegens onvoldoende opleidingsinspanningen aan de RSZ betalen. Hiervoor werd er vroeger jaarlijks een lijst opgesteld met sectoren die te weinig opleidingsinspanningen leverden.

Tegen deze lijsten werd er beroep ingesteld bij de Raad van State. Recent heeft de Raad van State in deze zaak een beslissing genomen waarbij het ministerieel besluit van 13 april 2011 met de lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leverden voor 2009 nietig werd verklaard. Voor de lijsten van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leverden voor de jaren 2008, 2010 en 2011 moet de Raad Van State nog een bijkomende uitspraak doen.

Als gevolg van deze vernietiging kunnen de betrokken werkgevers de betaalde bijdragen wegens onvoldoende opleidingsinspanningen voor het jaar 2009 terugbetaald krijgen.

De RSZ heeft intussen ook bevestigd dat de betwiste bijdragen terugbetaald zullen worden. Gelet op het grote aantal dossiers vraagt de RSZ aan de werkgevers om hiervoor geen individuele actie tot terugvordering te ondernemen. De RSZ bekijkt momenteel de praktische terugbetalingsmodaliteiten.

Wij volgen dit uiteraard voor u op en zodra we meer concrete informatie over de wijze en het tijdstip van de terugbetaling bekomen, houden we u verder op de hoogte.

Tags