Besox

Stijging van de forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019

27 juni 2019

Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten.

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag €0,3653 per kilometer (Zie omzendbrief nr. 673 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BS 27.06.2019)).

Zoals onderstaande tabel aangeeft was dit bedrag van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 € 0,3573 euro per kilometer. Er vindt dus een stijging van dit bedrag plaats.

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan door de werkgevers een lager bedrag per kilometer toegepast worden.

 Toepassingsperiode  Bedrag per kilometer
 van 01.07.2013 tot 30.06.2014  0,3461 euro
 van 01.07.2014 tot 30.06.2015  0,3468 euro
 van 01.07.2015 tot 30.06.2016  0,3412 euro
 van 01.07.2016 tot 30.06.2017   0,3363 euro
 van 01.07.2017 tot 30.06.2018  0,3460 euro
 van 01.07.2018 tot 30.06.2019  0,3573 euro
 van 01.07.2019 tot 30.06.2020  0,3653 euro