Besox

RSZ-vermindering aanwerving eerste werknemer

12 september 2020

Indien u tegen uiterlijk 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, dan moet u op zijn loon geen patronale basisbijdragen betalen voor de sociale zekerheid. Hiermee kan u tot ongeveer 25% per maand besparen. Deze vrijstelling is voor onbepaalde duur.

Daarnaast ontvangt u een tijdelijke RSZ-korting voor de tweede tot en met de zesde werknemer.

Wanneer u een tweede werknemer aanwerft kan u gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering genieten voor een totaal van € 13.750 (€ 1.550 euro gedurende de eerste vijf kwartalen, € 1.050 gedurende de daarop volgende vier kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen).

Voor de derde tot en met de zesde werknemer kan u ook genieten van een RSZ-vermindering gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen). Deze bedraagt € 11.250 (€ 1.050 voor de eerste negen kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen).

Deze verminderingen zijn niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Dit houdt in dat u voor elk kwartaal kan kiezen voor welke werknemer u een vermindering wenst toe te passen. Het kan zich voordoen dat de werknemer, die het recht oorspronkelijk heeft doen ontstaan, ondertussen niet meer wordt tewerkgesteld in de onderneming.

De volledige vrijstelling van basisbijdragen voor een eerste werknemer kan enkel worden toegepast indien de aanwerving vóór 31/12/2020 is gestart.

Voorwaarden

Om van deze levenslange en volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor onbepaalde duur voor de eerste werknemer te kunnen genieten, mag u:

  • nog nooit eerder onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid voor werknemers; of
  • niemand hebben tewerkgesteld in het jaar vóór het kwartaal van de aanwerving.

Uitzonderingen

Op deze voorwaarden gelden een aantal uitzonderingen. U mag wel al hebben gewerkt met:

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden;
  • leerlingen die duaal leren;
  • dienstboden;
  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw;
  • werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen. Bijvoorbeeld: jobstudenten met solidariteitsbijdragen, IBO-contracten, vrijwilligers, bepaalde stagiairs…

Om de korting op de loonkosten te verkrijgen voor de tweede medewerker is vereist dat u in de vier kwartalen die voorafgaan aan de aanwerving nooit meer dan één werknemer tegelijk in dienst heeft gehad.

Voor de korting op de loonkosten van de derde werknemer, ligt dit maximum op twee personeelsleden tegelijk in dienst.

Cumulatie met andere doelgroepverminderingen

Een combinatie van de doelgroepvermindering “eerste aanwerving” met een andere doelgroepvermindering (bijvoorbeeld “oudere medewerkers” of “laaggeschoolde jongeren”) is niet toegelaten.

Een combinatie met de structurele vermindering is wel mogelijk.

Bron: administratieve instructies RSZ

Tags