Besox

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2023 gepubliceerd

11 februari 2022

In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het jaar 2023 (inkomstenjaar 2022) bekend gemaakt.

Deze nieuwe revalorisatiecoëfficiënt bedraagt 4,87 (voor inkomstenjaar 2021 was dit 4,63).

Elke jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan van belang zijn voor bedrijfsleiders indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen immers als bezoldiging of loon worden belast als deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed vermenigvuldigt met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

Bron: Wet dd. 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28 januari 2022.