Besox

Renteloze en goedkope leningen

6 maart 2015

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2015 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2014 werden toegekend.

Voor de vanaf 1 januari 2014 toegekende voordelen worden namelijk de volgende referentierentevoeten bepaald:

Voordelen In aanmerking te nemen referentierentevoet
Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering 4,16%
Andere hypothecaire leningen 3,18%
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd 9,20%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd: lening om de aankoop wagen te financieren 0,10%
Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd 0,22%

 

Ook op sociaal vlak wordt de toekenning door de werkgever van een renteloze lening of een lening tegen verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. In tegenstelling tot de fiscale regeling is hier echter niet voorzien in een eenvormige ramingsmethode.

Bron: KB van 22 februari 2015 tot wijziging  van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, B.S., 2 maart 2015.