Besox

Lening aan uw werknemer: referentierentevoeten voor 2018 zijn bekend

23 april 2019

U kan aan uw werknemer een lening aan voordelige voorwaarden toekennen. Wanneer de werknemer geen of een erg lage rente moet betalen op de geleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Het belastbaar voordeel is gelijk aan het verschil tussen het tarief van de referentierentevoet dat varieert afhankelijk van het type lening en de rentevoet die de werknemer moet betalen. De referentierentevoeten worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de in 2018 toegekende voordelen gelden de volgende referentierentevoeten:

Type lening Referentierentevoet
Hypothecaire lening gewaarborgd door een gemengde levensverzekering 1,80%
Andere hypothecaire leningen 1,70%
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd 8,94%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren 0,05%
Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd 0,14%

Bron: K.B. van 17 maart 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1), B.S. 1 april 2019.