Besox

Relance-overuren: uitbreiding van vrijwillige bruto-netto overuren naar ALLE sectoren

17 augustus 2021

Het systeem van de vrijwillige corona-overuren is sinds kort uitgebreid van enkel essentiële sectoren naar alle (essentiële en niet-essentiële) sectoren van de privésector. Deze nieuwe maatregel heeft de naam ‘vrijwillige relance-overuren’.

Dit betekent dat in 2021 elke werknemer 120 relance-overuren kan presteren van 01/07/2021 tot en met 31/12/2021 bovenop het wettelijk basispotje van de gewone vrijwillige overuren (100).

Indien u een werkgever bent uit een essentiële sector en in 2021 reeds gebruik heeft gemaakt van de vrijwillige corona-overuren, moeten deze corona-overuren in mindering worden gebracht op het contingent van de vrijwillige relance-overuren dat nog kan gepresteerd worden in 2021 (namelijk toekenning van het saldo).

Voor 2022 zullen er terug 120 bijkomende relance uren beschikbaar zijn voor de werknemers van alle sectoren. Zodus krijgen vanaf 01/01/2022 tot en met 31/12/2022 alle werknemers uit alle sectoren een quotum van 120 vrijwillige relance-overuren.

Voor deze bijkomende vrijwillige relance-overuren zijn de concrete voorwaarden de volgende:

  • Er moet geen inhaalrust worden toegekend
  • Er moet geen overloontoeslag worden betaald
  • Zij moeten niet worden meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd
  • Deze overuren zijn vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing (bruto = netto)*
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt
  • De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met het presteren van de relance-overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit schriftelijk akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten. Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de werknemer zijn akkoord al heeft gegeven voor de bijkomende vrijwillige “corona”-overuren in de essentiële sectoren en dit voor de resterende duur van 6 maanden.

* De fiscus aanvaardt dat de belastingvrijstelling op deze uren vanaf 01/07/2021 (dus retroactief) toepasselijk zal zijn vanaf het moment dat het wettelijke kader tot stand zal komen (wat tot op heden nog geen feit is wegens het zomerreces van het parlement). Totdat het wettelijk kader tot stand komt moet de werkgever bij uitbetaling van netto overuren dus nog bedrijfsvoorheffing inhouden. Besox volgt echter de aanbeveling van de Unie van de Sociale Secretariaten om de overuren nu al toe te toekennen vrij van rsz én bedrijfsvoorheffing om te vermijden dat op de loonfiches de nodige correcties zullen moeten worden aangebracht.