Besox

PSC 127.02 voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen wordt opgeheven

30 maart 2016

Het Paritair Subcomité 127.02 voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen wordt vanaf 1 juli 2016 opgeheven.

De werkgevers en werknemers die tot dit Paritair Subcomité behoren, zullen vanaf 1 juli 2016 tot PC 127 voor de handel in brandstoffen behoren.

In principe blijven de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden van PSC 127.02 van toepassing tot PC 127 deze situatie regelt.

 

Bron: KB van 26 januari 2016 tot opheffing van het KB van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen en tot vaststelling van het aantal leden ervan, B.S. 9 februari 2016.

Tags