Besox

Pleegouderverlof gelijkgesteld voor de berekening van jaarlijkse vakantie

4 februari 2020

De berekening van het vakantiegeld en de duur van de jaarlijkse vakantie gebeurt op basis van de gewerkte dagen en de hiermee gelijkgestelde dagen in het voorgaande jaar. De lijst van gelijkstellingen wordt nu uitgebreid met het pleegouderverlof en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Het pleegouderverlof wordt voor een periode van maximum 6 weken per ouder toegekend en verhoogt tot 1 januari 2027 om de 2 jaar met 1 week voor beide pleegouders samen. Het recht op pleegouderverlof komt bovenop het recht op pleegzorgverlof.

De gelijkstelling treedt in werking vanaf het vakantiejaar 2020, dus vanaf vakantiedienstjaar 2019.

Bron: KB van 20 december 2019 tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 17 januari 2020.