Besox

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen: Vlaamse bevoegdheid

31 mei 2015

Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie kreeg op 1 juli 2014 de bevoegdheid omtrent de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA).

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zal voortaan de beslissingen nemen omtrent de erkenning van de PWA-vzw’s en omtrent de samenstelling van het overlegcomité.

Elke PWA dient een overlegcomité te hebben dat bestaat uit vertegenwoordigers van het PWA en van de werknemers die worden tewerkgesteld met een PWA-arbeidsovereenkomst. Het overlegcomité kan informatie opvragen en advies geven over bepaalde materies zoals het welzijn op het werk en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers verbonden met een PWA-arbeidsovereenkomst.

De bepaling omtrent de erkenning van de PWA-vzw’s is in werking getreden op 1 mei 2015.

Bron: Decreet van 24 april 2015 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, B.S. 7 mei 2015.

Tags