Besox

Performance management: hoe gaat het er bij jou aan toe?

31 januari 2022

Onze partner Officient voert samen met Vlerick onderzoek naar performance management. Maar al te vaak blijkt dit een grote uitdaging voor HR afdelingen. De doeltreffendheid is laag, er is weinig structuur en de documentatie is gebrekkig.

Met dit onderzoek willen Officient en Vlerick de stand van zaken opmeten. Hoe staat het vandaag met performance management in Belgische organisaties? Ze horen het graag van jullie.

Wil je deelnemen aan het onderzoek en input geven over hoe het er in jouw KMO aan toegaat? Vul dan deze survey in.

Link survey

De survey neemt maximum 10 min van je tijd in beslag. De gegeven antwoorden worden strikt confidentieel verwerkt.

Alvast bedankt voor jullie inbreng/respons!

Tags