Besox

PC 329.01: project jobcreatie in uitvoering van VIA6

3 mei 2022

In uitvoering van het VIA6-akkoord is het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk gestart met een project ter bevordering van de werkgelegenheid van jongere en oudere werknemers in de Vlaamse socioculturele sector.

Voorwaarden

Werkgevers die van plan zijn om een nieuwe werknemer jonger dan 26 jaar of vanaf 55 jaar aan te werven, kunnen hiervoor een aanvraagdossier indienen bij het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk.

Het moet gaan om een nieuwe aanwerving en de werknemer moet minstens een halftijds contract van onbepaalde duur krijgen. De werkgever moet zich engageren om de nieuwe werknemer een kwaliteitsvol onthaal en een goede begeleiding te bieden.

Tussenkomst

Als werkgever kan u gedurende 12 maanden voor maximaal 1 nieuwe werknemer een tussenkomst ontvangen van 75% van de loonkosten met een maximum van € 3.040 per maand per VTE.

Voor het jaar 2022 zullen er 50 trajecten gestart worden.

Formaliteiten

De aanvraag moet door de werkgever ten laatste op 31 mei 2022 gebeuren. Het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk zal tegen 24 juni 2022 via e-mail meedelen welke aanvraagdossiers goedgekeurd worden.

Na de goedkeuring moet de aanwerving van de nieuwe medewerker binnen een termijn van 6 maanden effectief gebeuren.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij VIVO Socialprofit (vormingen@vivosocialprofit.org).

De elektronische aanvraag kan u indienen via de volgende link: https://www.vivosocialprofit.org/jobcreatie.

Bron: www.vivosocialprofit.org.

Tags