Besox

Online applicatie voor compensatiepremies jaarlijkse vakantie bedienden 2021 tijdelijke werkloosheid overstromingen

28 april 2022

De federale regering voorziet in 2022 een gedeeltelijke compensatie van de kost die de werkgevers hebben door de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie van de dagen tijdelijke werkloosheid van hun bedienden wegens overmacht “overstromingen”.

De compensatie voor de overstromingen is enkel mogelijk voor de getroffen werkgevers die in het 3dekwartaal 2021 bedienden tewerkstellen waarop de vakantieregeling van de privé-sector van toepassing is.

Er bestaat een online applicatie waarin de dagen “tijdelijke werkloosheid overstromingen” van het 3de of het 4de kwartaal 2021 kunnen meegedeeld worden ten laatste op 31 mei 2022.

Op basis hiervan zal de RSZ, na verificatie van het toepassingsgebied en na vergelijking met de aangegeven dagen onder prestatiecode ‘77’ in de DmfA van deze twee kwartalen, nagaan of er recht is op een compensatie en zo ja, het bedrag ervan berekenen..

Bron: Administratieve instructies RSZ 2022/1, www.socialsecurity.be.

Tags