Besox

Omschakeling naar het zomeruur van 27 op 28 maart 2021

20 maart 2021

In maart 2019 werd door het Europees Parlement beslist om de 2-jaarlijkse omschakeling tussen het zomer- en winteruur af te schaffen. Als streefdatum werd vooropgesteld om in maart 2021 een laatste keer over te schakelen naar het zomeruur. Lidstaten kunnen er echter ook voor kiezen om het winteruur te behouden. Zij kunnen in oktober 2021 een laatste keer overschakelen naar het winteruur.

De lidstaten, maar ook België, komen echter niet tot eensgezindheid over de keuze voor het zomer- dan wel het winteruur en zolang dit niet gebeurd is, kan er geen sprake zijn van een afschaffing. In dat geval dient de federale regering de knoop door te hakken, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd. Het is dus nog onzeker of de afschaffing er effectief komt en wanneer.

Wat wel vaststaat is dat we in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart 2021 weer overschakelen op het zomeruur. De klok wordt dan één uur vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt 3 uur.

Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken.

Het makkelijkst is natuurlijk om dezelfde ploegen in te zetten bij de overgang naar het winteruur en bij de overgang naar het zomeruur. Bij de overgang naar het winteruur zullen deze werknemers 9 uur moeten werken, bij de overgang naar het zomeruur 7 uur. Zij krijgen dan telkens 8 uur uitbetaald. Het is nog onzeker wat de gevolgen zijn indien er geen overschakeling naar het winteruur meer plaatsvindt.

Zijn dezelfde ploegen niet mogelijk, dan moet de werkgever bij de overgang naar het zomeruur de werknemers 8 uur betalen hoewel zij maar 7 uur werken. Bij de overgang naar het winteruur werken de werknemers 9 uur en krijgen ze 9 uur betaald.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.