Besox

Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016

8 januari 2016

De zogenaamde ‘bijlage III’ is op 21 december 2015 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze ‘bijlage III’ bevat de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2016.

Het gaat om 3 schalen of loontabellen waarop u de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen:

  • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners;
  • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners;
  • schaal III voor de niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in België hebben gehouden.

Naast de gebruikelijke indexering van de bedragen bevat deze ‘bijlage III’ nog de volgende belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2016:

 

Verhoging forfaitaire aftrek beroepskosten

De aangekondigde verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten wordt onmiddellijk verrekend in de schalen van de bedrijfsvoorheffing, waardoor vooral de werknemers met lage en middelhoge lonen een hoger nettoloon zullen ontvangen.

 

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor overuren in de horecasector

Iedere werknemer geniet een vermindering in de bedrijfsvoorheffing voor de eerste 130 overuren per jaar die recht geven op een overloontoeslag.

Voor werknemers in de horecasector werd de grens van overuren die in aanmerking komen voor de belastingvermindering vanaf 1 december 2015 opgetrokken tot 360 uren per belastbaar tijdperk.

Deze vermindering werd nu ook opgenomen in de berekeningsregels van de bedrijfsvoorheffing.

De belastingvermindering geldt niet voor overuren in de horecasector die vrijgesteld zijn van sociale en fiscale lasten.

Verhoging fiscale werkbonus

De fiscale werkbonus is een vermindering van bedrijfsvoorheffing die wordt verleend aan werknemers en bedrijfsleiders die recht hebben op een sociale werkbonus en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.

De fiscale werkbonus bedraagt vanaf 1 januari 2016 28,03% van het bedrag van de effectief verleende sociale werkbonus.

 

Bron: K.B. van 16 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 21 december 2015.