Besox

Nieuwe bedragen stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap vanaf 2021

12 januari 2021

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdsestagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

  • tijdens het 1e jaar praktijkstage: € 791,05;
  • tijdens het 2e jaar praktijkstage: € 934,88;
  • tijdens het 3e jaar praktijkstage: € 1.078,70.