Besox

Nieuwe bedragen stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2024

16 januari 2024

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

  • tijdens het 1e jaar praktijkstage: € 925,20;
  • tijdens het 2e jaar praktijkstage: € 1.093,41;
  • tijdens het 3e jaar praktijkstage: € 1.261,63.

Categorie